duminică, 31 august 2008

Castelul Nako de la Sannicolau Mare
În ceea ce priveşte arhitectura, putem spune că localitatea s-a înscris cu clădirile sale, în curentele vremii, în special cele occidentale.
Castelul Nako nu poate fi încadrat, din punct de vedere arhitectural, într-un singur stil, dar a preluat din elementele de stil ale barocului şi influenţele romantismului, dându-i construcţiei o anumită ţinută, care să impresioneze, fiind tipică micilor castele situate la periferia imperiului austro-ungar. Este o construcţie ce datează de aproape 139 de ani şi care s-a realizat pe baza planurilor unui antreprenor adus de la Viena. În perioada folosirii lui, de către groful Nako, în interiorul său se găseau valori inestimabile precum biblioteca cu peste 5.000 de volume şi un altar Cinquecento. În salonul domnesc, erau expuse picturi realizate de Franz Adam, Nako Kalmane, Lembach şi Schrottsberg, dulapuri sculptate, copii ale tezaurului descoperit, precum şi alte valori, care după anul 1919 dispar. Castelul a avut de-a lungul timpului diferite întrebuinţări, iar în prezent funcţionează Casa de Cultură şi Muzeul Bela Bartok.
Castelul NAKO;
· Arie construită = 1059 mp.
· Arie deăfşurată = 2549 mp.
· Subsolul = 146 mp.
· Demisol = 1059 mp.
· Parter = 1059 mp.
· Etaj = 285 mp.
· Grosimea zidurilor 25-100 cm.
· Construcţia se încadreazş în categoria A si A1.
· Construcţia intra în clasa I a de importanţă
· Castelul se situează în zona seismică D (cu perioadă de salt Tc=1sec.)
· Aşezat pe malul drept al canalului Aranca la 70 m de acesta.
· Castelul este aşezat pe cotele +86.05 si +86.20.
· Nivelul hidrostatic în zona castelului este de -4,70 m.
· Pereţii din zidărie de caramidă.
· Fundaţiile din zidărie de caramidă.
· Scările din beton armat mozaicate.
· Pereţii umeziţi în camerele 47, 48, 49 şi 50.
· Sunt afectaţi pereţii şi pardoselile în camerele 77, 78, şi 79
· În demisol sunt zone afectate de umezeală.
· Şarpanta din lemn de răşinoase, de dimensiuni mari, lemnul fiind afectat de carii din loc în loc.
· Structura de rezistenţă s-a păstrat bine.
Măsuri de întreţinere
· Refacerea elementelor deteriorate la şarpantă
· Înlocuirea şipcilor pentru susţinerea ţiglelor
· Curăţarea ţiglei de muşchi
· Refacerea şi consolidarea planşeelor
· Scoaterea umezelii din încăperile cu igrasie
· Refacerea trotuarelor în jurul clădirii
· Refacerea instalaţiilor defecteUn comentariu: